DespaWorks | Virtuele assistent

DespaWorks

Privacy Verklaring

DespaWorks

Privacy Verklaring

Despa Works is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.despaworks.nl
Willem Alexanderstraat 3
5502 VA Veldhoven
info@despaworks.nl

Debbie van Spaandonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Despa Works.
Zij is te bereiken via info@despaworks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Despa Works verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Handelsnaam
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Despa Works verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het sturen van een offerte en/of overeenkomst van opdracht;
– Je te kunnen bellen of e-mailen over de uit te voeren opdracht;
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
– Het afhandelen van betalingen;
– Despa Works verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Despa Works bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, in ieder geval zolang je klant bent. Voor factuurgegevens hanteert Despa Works een bewaartermijn van 7 jaar, omdat de Belastingdienst dit vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Despa Works verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Despa Works gebruikt alleen geanonimiseerde cookies. Voor meer informatie hierover zie de cookie-verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Despa Works en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waar wij de beschikking over hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Despaworks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Despa Works zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Despa Works wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Despa Works neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@despaworks.nl.

Klaar voor verandering?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak